Laplink PCmover Professional 11.0.1004

Laplink PCmover Professional 11.0.1004

Laplink Software – 82,6MB – Commercial
PCmover Professional tự động di chuyển tất cả các chương trình, tệp và thiết đặt bạn chọn từ máy tính cũ của bạn để mới của bạn một và tất cả các ứng dụng của bạn sẽ được cài đặt tự động đã sẵn sàng để sử dụng.

PCmover là cách dễ nhất để di chuyển vào một máy tính mới mà không để lại bất cứ điều gì đằng sau và làm việc với hầu như bất kỳ phiên bản của Windows. Bạn thậm chí có thể sử dụng PCmover để chuyển máy tính của bạn với một máy Mac Intel dựa trên bằng cách sử dụng VMware Fusion, song song hoặc Bootcamp.

Tổng quan

Laplink PCmover Professional là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Laplink Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.293 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Laplink PCmover Professional là 11.0.1004, phát hành vào ngày 09/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/10/2012.

Laplink PCmover Professional đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 82,6MB.

Laplink PCmover Professional Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Laplink PCmover Professional!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.293 UpdateStar có Laplink PCmover Professional cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Laplink Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản